District wise administrative setup
 
 
 
Name of
the
District
Latitude
Longitude
Geographical Area (in Sq. km.)
Name of the Block
Name of the Tahasil
Name of the Subdivision
No. of G.P.s
No. of Urban Bodies
No. of Villages
Jajpur 20°33' to 21°10' N 85°40' to 86°44' E 2899 1.Badachana
2.Bari
3.Binjharpur
4.Dasarathpur
5.Dangad
6.Dharmasala
7.Jajpur
8.Korei
9.Rasulpur
10.Sukinda
1.Binjharpur
2.Darpani
3.Dharmasala
4.Jajpur
5.Sukinda
6.Bari  
1. Jajpur 280 2 1781
Jharsuguda 21°31' to 22°3' N 83°27' to 84°23' E 2081 1.Jharsuguda 2.Kirmira
3.Kolabira
4.Laikera
5.Lakhanpur
1.Jharsuguda
2.Lakhanpur
1. Jharsuguda 78 3 356
Kalahandi 19°8' to 20°25' N 82°32' to 83°47' E 7920 1.Bhawanipatna 2.Karlamunda
3.Kesinga
4.Lanjigarh
5.M. Rampur
6.Narla
7.T. Rampur
8.Dharamgarh 9.Golamunda
10.Jayapatna 11.Junagarh
12.Kalampur
13.Kokasara
1.Kalahandi
2.Lanjigarh
3.M-Rampur
4.T-Rampur
5.Kesinga
6.Dharamgarh
7.Jayapatna
1.Bhawanipatna
2.Dharamgarh
273 3 2205
Kandhmal 19°34' to 20°34' N 83°30' to 84°35' E 8021 1.Baliguda
2.Chakapad
3.Daringibadi
4.G. Udayagiri
5.K. Nuagaon
6. Kotagad
7. Raikia
8.Tikaballi
9.Tumudiband
10. Khajuripada
11.Phiringa
12.Phulbani
1.Baliguda
2.Daringibadi
3.G. Udaygiri
4.Kandhmal
1.Baliguda
2. Kandhmal
153 2 2515
Kendrapara 20°21' to 20°47' N 86°14' to 87°83' E 2644 1.Aul
2.Derabis
3.Garadpur
4.Kendrapara
5.Mahakalpara
6.Marshaghai
7.Pattamundai
8.Rajkanika
9. Rajnagar
1.Kanika
2.Aul
3.Pattamundai
4.Kendrapara
5.Marshaghai
6.Mahakalpara
7.Rajnagar
1. Kendrapara 230 2 1532
Keonjhar 20°1' to 22°10 N 85°11' to 86°22' E 8303 1.Anandpur
2.Ghasipura
3.Hatadihi
4.Champua
5.Jhumpura
6.Joda
7.Banspal
8.Ghatgaon
9.Harichandan
10.keonjhar
11.Patna
12.Saharapada
13.Telkoi
1.Anandpur
2.Hatadihi
3.Barbil
4.Champua
5.Ghatgaon
6.Keonjhar
7.Telkoi
8.Patna
1.Anandpur
2.Champua
3.Keonjhar
286 4 2127
Khurda 19°40' to 20°25' N 84°40' to 86°5' E 2813 1.Balianta
2.Balipatna
3.Bhubaneswar
4.Jatni
5.Banapur
6.Begunia
7.Bolagarh
8.Chilika
9.Khurda
10.Tangi
1.Bhubaneswar
2.Jatani
3.Banapur
4.Khurda
5.Bolagarg
6.Begunia
7.Tangi
1.Bhubaneswar 2.Khurda 168 5 1567
Koraput 18°13' to 19°10' N 82°5' to 83°23' E 8807 1.Bolpariguda
2.Boriguma
3.Jeypore
4.Kotpad
5.Kundra
6.Bandhugaon
7.Dasamantpu
8.Koraput
9.Lamtaput
10.Laxmipur
11.Nandapur
12.Narayanpat
13.Potangi
14.Similiguda
1.Boriguma
2.Jeypore
3.Kotpad
4.Koraput
5.Machhakund
6.Nandapur
7.Narayan Patna
1.Jeypore
2.Koraput
226 4 1997
Malkangiri 17°40' to 18°43' N 81°22' to 82°25' E 5791 1.Kalimela
2.Khairput
3.Korkunda
4.Kudumulugu
5.Malkangiri
6.Mathili
7.Podia
1.Chitrakunda
2.Malkangiri
3.Mottu
1. Malkangiri 108 2 928
Mayurbhanj 21°16' to 22°34' N 85°40' to 87°11' E 10418 1.Bahalda
2.Bijatola
3.Bisoi
4.Jamda
5.Kusumi
6.Rairangpur
7.Tiring
8.Bangiriposi
9.Barsahi
10.Baripada
11.Betnoti
12.Kuliana
13.Morada
14.Rasgovinda
15.Samakhunta
16.Saraskana
17.Suliapada
18.G.B. Nagar
19.Kaptipada
20.Khunta
21.Udala
22.Jashipur
23.Karanjia
24.Raruan
25.Sukurli
26.Thkurmunda
1.Bahalda
2.Rairangpur
3.Baripada
4.Betnoti
5.Rasgovindapur
6.Badasahi
7.Udala
8.Karanjia
9.Raruan
1.Mayurbhanj
2.Baripada
3.Kaptipada
4.Panchapir
382 4 3945
Nabarangpur 19°9' to 20°5' N 81°52' to 82°53' E 5291 1.Chandahand
2.Dabugaon
3.Jharigaon
4.Kosagumun
5.Nandahandi
6.Nawarangpur
7.Raighar
8.Tentulikhunti
9.Umerkote
10.Papadahandi
1.Dabugaon
2.Kodinga
3.Nawarangpur
4.Umerkote
1. Nawarangpur 169 2 897
Nayagarh 19°54' to 20°32' N 84°29' to 85°27 E 3890 1.Bhapur
2.Daspalla
3.Gania
4.Khandapara
5.Nayagarh
6.Nuagaon
7.Odagaon
8.Ranpur
1.Daspalla
2.Khandapara
3.Nayagarh
4.Ranpur
1. Nayagarh 179 2 1694
Nuapada 20°0' to 21°5' N 82°20' to 82°53' E 3852 1.Boden
2.Khariar
3.Komna
4.Nuapada
5.Sinpalli
1.Khariar
2.Nuapada
1. Nuapada 109 2 659
Puri 19°28' to 20°10' N 85°9' to 86°25' E 3479 1.Astaranga
2.Bramhagiri
3.Delenga
4.Gop
5.Kakatpur
6.Kanas
7.Krushnapra
8.Nimapara
9.Pipli
10.Puri
11.Satyabadi
1.Kakatpur
2.Krushnaprasad
3.Nimapara
4.Pipli
5.Puri
6.Satyabadi
7.Brahmagiri
1. Puri 148 4 1714
Rayagada 19°0' to 19°58' N 82°54' to 19°58' E 7073 1.Bisam Cuttack
2.Gunupur
3.Chandrapur
4.Gudari
5.Muniguda
6.Padmapur
7.Ramanguda
8.K. singhpur
9.Kasipur
10.Kolnara
11.Rayagada
1.Bisam Cuttack
2.Gunupur
3.Kasipur
4.Rayagada
1.Gunupur
2.Rayagada
153 2 2667
Sambalpur 20°54' to 22°11' N 83°49' to 84°45' E 6657 1.Bamra
2.Jamankira
3.Kuchinda
4.Naktideul
5.Rairakhol
6.Jujomora
7.Maneswar
8.Rengali
9.Sambalpur
1.Kuchinda
2.Rairakhol
3.Rengali
4.Sambalpur
1.Kuchinda
2.Rairakhol
3.Sambalpur
148 4 1325
Sonepur 20°30' to 20°10' N 83°27' to 84°15' E 2337 1.Birmaharajpur
2.Ullunda
3.Binika
4.Dunguripalli
5.Sonepur
6.Tarva
1.Birmahaajpur
2.Binika
3.Rampur
4.Sonepur
1.Birmaharajpur
2.Sonepur
96 3 959
sundargarh 21°35' to 22°32' N 83°32' to 85°22' E 9712 1.Boneigarh
2.Gurundia
3.Koida
4.Lahunipara
5.Bisra
6.Kuanramund
7.Lathikata
8.Nuagaon
9.Balisankara
10.Bargaon
11.Kutra
12.Lephipara
13.Rajgangpur
14.Hemgiri
15.Subeda
16.Sundargarh
17.Tangarpalli
1.Bonai
2.Biramitrapur
3.Panposh
4.Rourkela
5.Hemgiri
6.Lephipara
7.Rajganagpur
8.Sundargarh
9.Balisankara
1.Bonai
2.Panposh
3.Sundargarh
262 5 1448
      155707       6134 101 50295

 
Searchable Database